AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Kledingverhuur de Joker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, social media en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens,

Persoonsgegevens                                                                                                       

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang en verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt dit betreft: naam, adres, telefoonnummer en mailadres t.b.v. de verhuur registratie, deze gegevens verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is, de overige gegevens worden direct verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan strikt nodig is.
Facturen met uw naam, adres, en telefoonnummer zijn wij wettelijk verplicht dit 7 jaar te bewaren.
Uw emailadres wordt bewaard gedurende de periode dat wij uw vragen beantwoorden.

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Foto’s/film

Foto’s kunnen als promotiemateriaal gebruikt worden en zullen in een fotoalbum te zien zijn op de website en/of social media. Foto’s worden geplaatst op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden de foto’s alleen geplaatst, indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Bij het voldoen van de huurprijs stemt u automatisch in met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en deze beheren, omtrent het privacy beleid. 

Zonder reactie of tegenbericht uwerzijds, gaan we ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail de.joker@live.nl